Nadrozměrná doprava

Nabízíme přepravu nadměrných nákladů v rámci celé Evropy.
Dle požadavků klienta řešíme přepravy různých nadměrných nákladů. Na základě větších parametrů nákladu než povoluje vyhláška o provozu na pozemních komunikacích pro klasickou přepravu běžnými kamiony, nebo je-li náklad svou povahou nestabilní, a jeho zatížení se rozkládá na malou plochu, než aby jej bylo možné naložit na standartní dopravní prostředek